วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ชาวบ้านเกาะล้าน ต่ออายุมาตรการป้องกันโควิด-19 รอบ 3 ปิดเกาะงดรับนักท่องเที่ยวถึง 13 มิ.ย.นี้

หลังจากที่ชาวชุมชนเกาะล้านได้ลงประชามติ ปิดเกาะล้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือบริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 -20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ล่าสุดมีรายงานว่า ที่ วัดใหม่สำราญ คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน ออกมาใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ประชามติ ครั้งที่2/2564 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและมาตรการในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผลจากการลงประชามติ ชาวชุมชนเกาะล้านมีมติขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวบนเกาะ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยใหม่จากผู้ป่วยรายล่าสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา และดำเนินการฉีดวัคซีนรอบที่ 1 และ2 จนแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลา 13 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่1-13 มิถุนายน2564

ทั้งนี้ ยังคงมาตรการเดิมที่ได้มีการปิดเกาะไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่าน อาทิ 1.บุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิด และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรองแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 2. ห้ามหาบเร่แผงลอย คนขายลอตเตอรี่ จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด ส่วนไปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น 3.เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ 2 เที่ยว ดังนี้ ออกจากพัทยา เวลา 07.00และ18.00 น.ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00และ18.00น. ส่วนเรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้าและเรือขนส่งสินค้า ห้ามมิให้บุคลคนอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด และ4.ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นงดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด.