ทต.หนองปลาไหล เตรียมแจกหน้ากากอนามัย 33,000 ชิ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่

ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ที่พร้อมใจกันร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัย จำนวน 33,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล หลังจากที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามับจากภาคเอกชนในการร่วมใจกันสู้ภัยโควิด-19 ในระลอกสาม

นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เผยว่า การบรรจุหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมีการตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 33,000 ชิ้น โดยหลังจากที่บรรจุเสร็จ ทางผู้บริหารจะได้นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ รพ.สต., โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด และตามวัดต่างๆ โดยการลงพื้นที่ทางคณะผู้บริหารจะขอความร่วมมือประชาชนการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง หากต้องเดินทางไปในที่สาธารณะ ลดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ๆ เป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรค

ที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้น อาทิ การให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในรูปแบบของเอกสารแผ่นพับใบปลิว การประชาสัมพันธ์ทางสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ที่ผ่านมาทางเทศบาลยังได้กระจายกำลังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิ วัด ตลาด โรงเรียน เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ประชาชน นอกจากนี้ในช่วงเวลากลางคืนก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบปูพรม เนื่องจากว่าในการพ่นน้ำยาในช่วงเวลากลางวันอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบางพื้นที่อาทิ ตลาด อาจะทำให้น้ำยาไปปนเบื้อนกับอาหารได้ ดังนั้นการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบปูพรม จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยพบว่าที่ผ่านประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นเป็นอย่างมาก