วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
ภาพข่าว

ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบนำข้าราชการ จนท.รัฐด่านหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นำคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ จนท.ตร. 3 สภ.ในพื้นที่ ปลัดอำเภอสัตหีบ จนท.รพ.สต, อสม. จนท.กองสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จากแพทย์โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ซึ่งถือเป็นปราการด่านหน้าในการดูแลและสัมผัสผู้เจ็บป่วย โควิด 19 โดยพร้อมเพรียงกัน

พร้อมทั้งนำคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามจุดที่กำหนดในแต่ละตำบล และทุกหน่วยงาน ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย