-การศึกษาประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษากับโรงเรียน สถานพยาบาล 27 ทุน รวมล้านกว่าบาท

ที่สโมสรหมู่บ้านพนาวัลย์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ในประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนสนับสนุนการศึกษากับทางโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน ทั้ง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 27 ทุน ทุนละ 50000 บาท รวมล้านกว่าบาท ให้กับโรงเรียน โรงพยาบาล ผู้ยากไร้ เด็กออทิตติก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียน รวมทั้งมอบให้สถานพยาบาล

ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งนำเงินทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า ส่วนสถานพยาบาลนั้นก็มีความสำคัญในการรักษาคนเจ็บป่วยให้หายทั้งสองแห่งที่มอบให้นั้นก็นำไปพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยให้ทันสมัยต่อไป.