-ชุมชนสาธารณสุข

สสจ.ชลบุรี ลุยตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เตือนห้ามวางจำหน่ายกระเช้าที่มีเหล้าเบียร์

ชลบุรี (11ธ.ค.2562) นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีพัทยากลาง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การสุ่มตรวจในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ ให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ได้คุณ ภาพ รวมถึงเป็นการคุ้มครองประชาชนที่จะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญให้ได้รับของขวัญที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับราคา พร้อมตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าไม่ให้มีมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ด้าน นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าหลักเกณฑ์การจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญนั้นประกอบด้วย 1.การวางจำหน่ายกระเช้าแต่ละประเภท ต้องแสดงตราสัญลักษณ์ของห้าง /สถานประกอบการบนกระเช้า และต้องเป็นข้อความภาษาไทยเห็นได้ชัดเจน แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารทุกชนิดในกระเช้า หากฝ่าผืนต้องระว่างโทษปรับไม่เกิน 30,000บาท ตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 2.อาหารบรรจุภัณฑ์ต้องมีฉลากอาหารที่ถูก ต้องคือต้องมี อย.รับรอง มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อให้ผู้บริโภคมีระยะเวลาในการบริโภคสินค้ามากขึ้น และแสดงวันเดือนปีที่ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในสินค้าบนฉลาก ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า 3.กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงในกระเช้า มิฉะนั้นจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามความผิดในกฎหมายมาตรา 30(5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2561 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน 11,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนในการตรวจครั้งนี้พบว่าทางศูนย์การค้าทำถูกต้องทุกอย่างและยังมีการแกะสินค้าดูภายในกระเช้าว่ามีป้ายและวันหมดอายุตรงตามกฎบังคับที่ตั้งไว้ด้วย นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนที่เลือกซื้อกระเช้าควรตรวจสอบวันเดือนปีการผลิตทุกครั้ง ส่วนกระเช้าผลไม้ให้เลือกซื้อเองจะดีกว่าเพราะว่าผลไม้จะสดและดีกว่ากระเช้าทั่วไป และฝากผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค หากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน และจะมีการสุ่มลงตรวจตลอดทั้งเดือนนี้อีกด้วย