+ชุมชน

จิตอาสาพระราชทาน “Big Cleaning Day เรือนจำพิเศษพัทยา”

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เรือนจำพิเศษพัทยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา รวมทั้ง ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทานหน่วยพระราชทานกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี

นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ในเรือนจำพิเศษพัทยาในครั้งนี้ประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเทน้ำ EM ลงบ่อบำบัดน้ำเสียของเรือนจำ เพื่อลดมลภาวะทางด้านกลิ่น ” กิจกรรมทาสีตีเส้นขาวแดงบริเวณลานจอดรถ, การทำความสะอาดตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ , และกิจกรรมติดลวดหนามโดยทหาร นย. บริเวณโดยรอบเรือนจำพิเศษพัทยา