วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยา เร่งเคลียพื้นที่ 1 ไร่ 1 งานสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ สร้างอาคารจอดอำนวยความสะดวกคนมาตลาด

หลังจากที่กรมธนารักษ์เห็นชอบให้เมืองพัทยา ในฐานะผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.362 บน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 36 ตร.วา เพื่อขอปลูกสร้างอาคารจอดรถยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชการพัสดุไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564ที่ผ่านมา อีกทั้งเมืองพัทยาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบราชการอย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งการตั้งงบประมาณ การออกแบบก่อสร้าง การทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พ.ค.นายมาโนชหนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักงานเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เข้าสำรวจและเคลียร์พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ข้างบ้านพักนายอำเภอบางละมุง ก่อนส่งมอบพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายในตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือและตลาดใหม่

นายมาโนช กล่าวว่า ด้วยเมืองพัทยาจะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารระลานโพธิ์นาเกลือ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและลงนามสัญญาจ้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้ ด้วยติดปัญหาเรื่องต้นไม้ของกรมธนารักษ์ที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยให้เมืองพัทยาขุดล้อมต้นไม้ทั้งหมด ย้ายไปปลูกบนที่ดินของกรมธนารักษ์แห่งอื่นๆ ซึ่งการมาในครั้งนี้เพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่และขนย้ายต้นไม้ออก ก่อนส่งมอบให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นต่อไป

สำหรับอาคารดังกล่าวจะเป็นอาคารขนาดความสูง 5 ชั้นไม่รวมดาดฟ้า ซึ่งตามแบบของอาคารจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด 239 คัน หากมีการหมุนเวียนการจอดแล้วคาดว่าจะสามารถรองรับยานยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากกว่าวันละ 2,000 คัน งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท คาดว่าหากดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มสถานที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเพียงพอ.