เมืองพัทยา บริการตรวจหาโควิดเชิงรุก สร้างความอุ่นใจให้ชาวเกาะล้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี ระลอกที่ 3 เมืองพัทยาได้ปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือของภาคประชาชน โดยในส่วนของชุมชนเกาะล้านนั้นได้เสนอมติขอล็อกดาวน์ปิดเกาะ แบบงดรับนักท่องเที่ยวเป็นเวลา 15 วัน และรอคำสั่งจากเมืองพัทยาเกี่ยวกับแนวทางลำดับต่อไปนั้น

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความอุ่นใจให้พี่น้องประชาชนชุมชนเกาะล้าน โดยใช้สถานที่บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน เป็นสถานที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เมืองพัทยาบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนชุมชนเกาะล้าน เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลาประมาณ 16.00 น.โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะล้านที่แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนล่วงหน้ากับกรรมการชุมชนเกาะล้าน เพื่อมารับบริการตรวจหาเชื้อตามเป้าหมายประมาณ 1,800 ราย.