วันไหลพัทยากำลังจะกลับมา! เมืองพัทยา เตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์และวันไหลเมืองพัทยา 2564

หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้อนุมัติให้จัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนอดีตที่เคยจัดก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้การเข้มเรื่องมาตรการป้องกันโรค การเว้นระยะห่างและจำนวนคน โดยให้หน่วยงานและพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ซึ่งเหตุผลที่เห็นควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีนี้นั้น เพราะในปัจจุบันเริ่มมีวัคซีนโควิดที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว อีกทั้งการจัดกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดี

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มี.ค.นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมวันสงกราต์และเทศกาลวันไหลเมืองพัทยา ประจำปี 2564 นั้น ขณะนี้ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาและส่วนที่เกี่ยวข้องนำกิจกรรมที่เคยจัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยาโดยตรง ทั้งกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ที่วัดชัยมงคล งานกองข้าวนาเกลือ ที่ลานโพธินาเกลือ และงานกองข้าว ที่วัดหนองใหญ่ ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงกิจกรรมวันสงกรานต์ที่บริเวณชายหาดพัทยา

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเมืองพัทยาในปี 2564 จะอยู่ภายใต้มาตรการของศบค.กำหนด ทั้งการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า การตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น เพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป และให้ประชาชนได้ขอพรผู้สูงอายุในวันปีใหม่ของไทย

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ส่วนวันที่ 19 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นเทศกาลวันไหลเมืองพัทยานั้น รัฐบาลมีหลักการในการจัดงานวันสงกรานต์ ที่ให้มีกิจกรรมสาดน้ำได้ ส่วนรายละเอียดจะต้องรอดูอีกครั้งว่าจะให้เล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างไร อีกทั้งช่วงวันสงกรานต์ ปี 64 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน 2564 รวม 6 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในส่วนเมืองพัทยา ได้เตรียมความพร้อมจัดงานแล้ว รอแค่มาตรการที่ชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะมีรายละเอียดออย่างไร.