เมืองพัทยาเรียกประชุมด่วนเตรียม 3 สถานที่ฉีดวัคซีน “ซีโนแวค” ลอตแรกกลุ่มเสี่ยงภาคบริการ 3 หมื่นโดส กลางมิ.ย.นี้

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (12พ.ค2564) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของตัวแทนจาก รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ อสม.และตัวแทนชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนควบคุมโรค ร่วมหารือในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการรองรับการฉีดวัคซีน “ซีโนแวค” ลอตแรกที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้จำนวน 3 หมื่นโดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงภาคบริการ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม สถานประกอบการ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว แพทย์ พยาบาล อสม. พนักงานเมืองพัทยา และผู้ให้บริการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าขณะนี้แม้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันเวลา แต่เมืองพัทยาก็ต้องจัดสถานที่และบุคลากรในการปฏิบัติงานให้พร้อม เนื่องจากจะต้องดำเนินการฉีดบุคลากรในกลุ่มเสี่ยงจำนวน 30,000 คนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 วัน โดยเมืองพัทยาจัดเตรียมสถานที่ไว้ 3 แห่งได้แก่ รพ.กรุงเทพพัทยา ซึ่งจะรองรับประชาชนในเขตนาเกลือ พัทยาเหนือ ในอัตราวันละ 1,400 ราย/วัน รพ.เมืองพัทยา จะรับประชาชนย่านพัทยากลางและใกล้เคียงรวมทั้งเกาะล้านจำนวน 1,000 ราย/วัน และที่สนามกีฬาในร่มหรืออินดอร์ จะรับประชากรย่านจอมเทียน ห้วยใหญ่ และหนองปรือ อีกประมาณ 5,000 ราย/วัน รวมแล้วจะสามารถฉีดได้รวม 24,000 โดส

ขณะที่ในพื้นที่อื่นอย่างหนองปลาไหล และโป่ง มีการจัดสถานที่ไว้ตามที่ทำการเทศบาลในสัดส่วน 3,000 ราย/วัน และ ตะเคียนเตี้ย กับตำบลบางละมุง ในอัตรา 3,000 ราย/วันเช่นกัน รวมแล้วก็จะได้ปริมาณ 30,000 โดสตามเป้าหมาย จากนั้นในห้วงเวลาอีก 14 วัน จะมีการฉีดซ้ำเป็นเข็มที่ 2 เพื่อให้ครบตามที่กำหนดไว้ ซึ่งกรณีนี้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงทั้งหมดมีภูมิต้านทานโรคได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

นายมาโนช ย้ำด้วยความมั่นใจว่า ขณะนี้ถือว่าเมืองพัทยามีความพร้อมในทุกด้านรอเพียงวัคซีนที่จะนำเข้ามาและจะดำเนินการได้ทันที สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนให้แจ้งให้ที่เมืองพัทยา เทศบาล อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิในการฉีดต่อไป.