สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วม สมาคมคนพิการภาคตะวันออก ส่งมอบถุงยังชีพช่วยคนพิการในเมืองพัทยา

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมคนตาบอดไทย พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสมาคมฯ และนายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ร่วมส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเงินรายละ 500 บาทให้คนตาบอดในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 104 ราย โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเมืองพัทยา ต่อไป.