วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การเมือง

“พงษ์ศักดิ์ รักความสุข” ประเดิมนั่งประธานสภาทต.บางละมุง ส่วนตำแหน่งนายกเทศมนตรี ต้องรอ เหตุกกต.ยังไม่รับรอง

ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง (6 พฤษภาคม 2564) ว่าที่ร้อยตรี ทะนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ให้การต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมสภาครั้งแรก หลังได้เวลา นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย ถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงได้ประดับเครื่องหมายอินธนูแก่สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ประกอบไปด้วย เขต 1 นายพงษ์ศักดิ์ รักความสุข นายชัยนันท์ สุทธิธำรงสวัสดิ์ นางสาวมนฑิรา บุญยชลายนต์ นายสุภาพ อินทรรัตน์ นายศุภชัย แสงฟ้า นายมงคล อุปถัมภ์

ส่วนสมาชิก เขต 2 ประกอบไปด้วย นายปรีชา สุริวงศ์ นายเดโชชัย จรูญฉาย นายจรุงศักดิ์ มุ่งหาดี นายเศรษฐศักดิ์ ฟักฤกษ์ นายสุกฤษ ตระกูลไพศาล และนางสาวกิมชวย เชื้อวงศ์

นายวุฒฺศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 ท่าน ถือว่าเป็นชุดที่ต้องร่วมกันทำงานในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้สังคมตำบลบางละมุงเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร หลายๆ คนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรก จึงอยากฝากให้ทุกท่านศึกษาข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ด้านอำเภอบางละมุงก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในทุกด้าน และพร้อมทำงานร่วมกัน

จากนั้นที่ประชุมได้แต่งตั้งประธานสภาฯชั่วคราว โดยเลือกจากสมาชิกสภาฯ ที่มีอายุสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว โดยนายสุภาพ อินทรักษ์ อายุ 62 ปี เป็นสมาชิกผู้ที่มีอายุมากที่สุด จึงได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวในครั้งนี้ พร้อมนำสมาชิกที่เหลือกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ก่อนที่ประธานชั่วคราวจะจัดการเลือกตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง โดยที่ประชุมสภาสมาชิกสภาได้เสนอชื่อ นางพงษ์ศักดิ์ รักความสุข ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง และนายปรีชา สุริวงศ์ เป็นรองประธานสภาฯ ส่วนเลขานุการสภาฯ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง

สำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังว่างอยู่ เนื่องจาก กกต.ยังไม่รับรอง หลังมีการร้องเรียนเกิดขึ้น.