กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทาน เครื่อง Oxygen high flow ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี

ชลบุรี (6พ.ค.2564) เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีรับมอบเครื่อง Oxygen high flow พระราชทาน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยมีแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีพร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธี

ในพิธี แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นรับมอบเครื่อง Oxygen high flowพระราชทาน จำนวน 10 เครื่อง

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 นั้น

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen high flow แก่โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 10 เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19(และโรคระบาดต่างๆ) ต่อไป.