วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

กองทัพบกร่วมสวนนงนุช ส่งมอบ 2 สวน Pocket Park ในชุมชนแออัดคลองเตย

กทม.(5 เม.ย.2564) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานส่งมอบบ้าน 9 หลัง และสวนหย่อม “Pocket Park” ภายในบริเวณ เขตชมชุนล็อค 4 -5-6 ชุมชนคลองเตย กทม . โดยมี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และนางพรเมตต์ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฎิบัติการ บริษัทแอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี จำกัด(มหาชน) ACE ร่วมในพิธีส่งมอบในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมยังมีการตรวจสุขภาพ บริการตัดผม และ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ พัดลม

ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกมีนโนบายในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยกองทัพภาคที่ 1 ได้เริ่มดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านพักและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง นั้นเป็นการสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด สำหรับในปีงบประมาณ 2564 ได้เข้าทำการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 9 หลังในเขตคลองเตยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมสร้าง 2 สวนหย่อม “Pocket Park” ที่สวนนงนุชพัทยา สร้างขึ้นภายในบริเวณ เขตชุมชนล็อค 4 -5-6 ชุมชนคลองเตย เพื่อเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ สามารถทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนได้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 27 สวน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน เข้าทำการซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนคลองเตย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา

กองทัพบก ต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา คุณพรเมตต์ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฎิบัติการ บริษัทแอ๊บโซลูท คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) ACE ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดสร้าง 2 สวนหย่อม“ Pocket Park ” ปอดแห่งใหม่ ให้กับชุมชน แห่งนี้ ซึ่งเป็นสวนที่ 26 และ 27

ด้าน นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ในการจัดภูมิทัศน์สวนในครั้งนี้ มีการปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ นำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน มาวาง เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี