วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาสังคม

ปตท.เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมการทำหมูแดดเดียว ให้มีรสชาติอร่อย ที่ชุมชนบางละมุงฝั่งธน

ชลบุรี (4 เมษายน 2564) ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ชุมชนบางละมุงฝั่งธน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมการทำหมูแดดเดียวให้มีรสชาติอร่อย โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านบางละมุงฝั่งธน ได้รับการสนับสนุนประเภททุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรี เพื่อจัดโครงการให้ความรู้ อบรมสร้างอาชีพให้ผู้สนใจ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางกุลวดี รุ่งธนรักษ์ พัฒนาการอำเภอ กล่าวความเป็นมาโครงการ และมีกิจกรรมภายในโครงการ ได้แก่ การฝึกอบรมทำหมูแดดเดียว โดยมี ประภาวดี สิทธิเวช ครูฝึกอาชีพแผนกโภชนาการ มาให้ความรู้ด้านวิธีการทำหมูแดดแดดเดียวให้มีรสชาติอร่อย และได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ยังมีการอบรมในด้านการสร้างอาชีพ ขายสินค้าออนไลน์ โดยมี นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล มาเป็นวิทยากรตามโครงการดังกล่าว.