ส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ทาสีตีเส้นทแยง ห้ามจอด หลังเจอร้องเรียนรถต่างถิ่นจอดขวางปากซอยตรอกโรงยา

ที่บริเวณปากซอยตรอกโรงยา นาเกลือ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อทำเครื่องหมายจราจร เส้นทแยง หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตรอกโรงยา ว่าในช่วงวันหยุดและวันธรรมดามักจะมีนักท่องเที่ยว จอดรถปิดทางเข้าออกปากซอย ทำให้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ที่สัญจรไปมาไม่สามารถเข้าออกซอยได้ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่อาศัยในซอยดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ดังนั้นส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา จึงนำสีและอุปกรณ์ในการตีเส้นจราจร มาดำเนินการทาสีตีเส้นทแยงสีเหลือง ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการห้ามจอดทับ โดยเส้นทเเยงเหลืองที่อยู่บนพื้นถนน มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง ตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร ไม่ว่าจะตรงกลางถนนหรือไหล่ทาง นั่นคือ เขตปลอดภัย หรือ เกาะกลางสมมติ โดยตามกฎหมายจะหมายถึง “ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว” ส่วนเส้นก้างปลาเป็นเส้นทึบสีเหลือง ลากทแยงมุมตัดกัน 45 องศา รถสามารถขับผ่านไปได้ แต่ไม่สามารถหยุดทับเส้นได้

ตามพ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้กำหนดข้อห้ามสำหรับเครื่องหมายจราจรทั้ง 2 แบบไว้ ดังนี้ มาตรา 46 ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น มาตรา 53 ห้ามกลับรถ มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรดังกล่าว จะมีความผิดดังนี้ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 119 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และหากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 มาตรา 53 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการเติมสีขาวแดงบริเวณฟุตปาทบริเวณดังกล่าวที่มีสีเจือจางลงอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ใดที่เครื่องหมายจราจรบนถนนเลืองราง จนมองไม่เห็นและทำให้การบังคับใช้กฏหมายจราจรในพื้นที่ดังกล่าวนั้นดูหย่อนยานไป สามารถเขียนคำร้องได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและดำเนินการ ทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรให้มีความชัดเจนต่อไป.