-กีฬา

ฟุตบอลตะหานน้ำทำบุญสโมสร มอบทุนการศึกษาเยาวชน

ที่สนามฟุตบอลราชนาวีสัตหีบ กม.5 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (22 ธ.ค.62) พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ สโมสรฟุตบอลราชนาวี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ตลอดจน จนท.ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน

สโมสรฟุตบอลราชนาวี จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคลและจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ให้การสนับ สนุนและแฟนคลับ สโมสรฟุตบอลราชนาวี ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน สโมสรฟุตบอลราชนาวี มาเป็นอย่างดี พร้อมจัดกิจกรรม “sport Day” แข่งขันฟุตบอลและเกมส์สร้างสรรค์ของ NAVY FC ACADEMY การแข่งขันแชร์บอล ระหว่างนักฟุตบอลสโมสรฟุตบอลราชนาวี กับผู้ปกครองแฟนคลับหญิงในช่วงเช้า และการแข่งชันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ทีม วีไอพี NAVY FC–ทีมแฟนคลับ /ทีมผู้ปกครอง-ทีมวีไอพี โค้ก (สยามกีฬา) ในช่วงเย็น

จากนั้นในช่วงค่ำ ได้จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ กิจกรรมการละเล่น และการแสดงด้านหน้าเวที นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธี มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการ “พัฒนานักกีฬา ฟุตบอลเยาวชนราชนาวี NAVY FC ACADEMY” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาทักษะในการเล่นฟุต บอล รวมทั้งปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนัก กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารสโมสรฟุตบอลราชนาวี แฟนคลับ ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้นำชุมชน เยาวชน และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี