สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 เม.ย.2564 พบติดเชื้อ1คน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 1 คน จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น น่าจะติดจากการเดินทางไปต่างจังหวัด รายละเอียดอยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติม ชลบุรีอาจจะมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ได้บางวันทั้งที่เป็นซากเชื้อ หรือ ผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าชลบุรี หรือยังคงหลงเหลือในชลบุรี

ขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ สถานประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ ยังคงตระหนักและมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคเคร่งครัดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาด