เมืองพัทยา หารือหอการค้าชลบุรีฯ เตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานหอการค้าแฟร์ พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี นางสุวิมล ฉัตรเลขวนิช ประธานYEC ชลบุรี นายนาวิน ค้าขาย ประธานชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมมีการหารือแนวทางและรูปแบบการจัดงาน ภายใต้การเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจัดงานหอการค้าแฟร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรสติวัลพัทยาบีช ฝั่งชายหาด วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดชลบุรี เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและบริการต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมอาหารและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าไทย และยังเป้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะได้รับประโยชน์และนำไปพัฒนาสินค้าของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมเจราจาธุรกิจ เป็นต้น.