วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

เทศบาลตำบลบางละมุง ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

บางละมุง (30 มี.ค.64) เทศบาลตำบลบางละมุง ออกหน่วยบริการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลตำบลบางละมุงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สัญจรไปให้ครบ ทั้งหมด 7 ชุมชนในเขตเทศบาลบางละมุง โดยมีว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นางนภาวรรณ ฉิมกล่อม รองปลัดเทศบาลฯ นายสมคเนย์ เกษมสำราญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางนภาภรณ์ ศรีไทย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง อสม.บางละมุง เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯพร้อมเพรียง

สำหรับวันที่ 30 มี.ค.ไปตั้งโต๊ะออกหน่วยบริการที่ชุมชน ณ สวนสุขภาพหน้าเทศบาลตำบลบางละมุง ซึ่งก็ได้มีประชาชนนำสุนัขและแมวที่ตนเองเลี้ยง มาฉีดวัคซีนกันจำนวนมาก และประชาชนก่อนที่จะนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีน จะต้องสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกคน โดยผู้ที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีน จะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุงเท่านั้น

ส่วนชุมชนอื่นๆนั้น สามารถสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางละมุง โทร.038 – 241881-4 ต่อ 303 ว่าจะออกหน่วยเคลื่อนที่ไปวันไหน ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางละมุง ก็จะมีรถเคลื่อนที่ออกประกาศให้แต่ละชุมชนทราบล่วงหน้า หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ http://www.banglamung.go.th/ หรือ แฟนเพจเฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี และ Line@ เทศบาลตำบลบางละมุง