-การเมือง

“โปเต้-ทิฐิพันธ์” นำคณะ เยี่ยมบ้านรับบิชคอม หารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

คณะทีมงานพัทยาฟ้าสดใส นำโดย น.ส.ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว รัฐสภา ในฐานะทีมคนรุ่นใหม่ที่ร่วมพัฒนาเมืองพัทยา ได้เดินทางมาเยี่ยมบ้านรับบิชคอม พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ส.ค.เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทดแทนพลาสติกด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสต์พืช ที่ทำมาจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายในระยะเวลา 3-6 เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication พร้อมคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง เนื่องจากที่ผ่านมาทีมงานพัทยาฟ้าสดใสและองค์กรสื่อสารด้านการขยะได้ร่วมกันลงพื้นที่ในกิจกรรมกับชุมชนมาแล้ว

รวมทั้งพูดคุยหารือการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมท้องถิ่นให้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยด้วยการรักษาความสะอาด เพื่อลดปริมาณขยะ เริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ผลิตจากธรรมชาติมาทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง หลังจากเข้าไปสนับสนุนชุมชนวัดช่องลม และได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวบ้าน

ทั้งนี้ น.ส.ทิฐิพันธ์ และทีมงานพัทยาฟ้าสดใส สนใจในข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำมาจากพลาสต์พืชเป็นอย่างมาก เพราะส่วนตัวนอกจากทำงานอยู่ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวของรัฐสภาแล้ว อีกบทบาทหนึ่งยังเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์พลาสต์พืชจะสามารถทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้อีกมาก ซึ่งจะมีการพูดคุยในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป