นักกีฬาทางน้ำทั่วประเทศ ระเบิดศึกแข่งวินด์เซิร์ฟ-SUP

ที่ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ ประธานสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา (SUP) คณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนักกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬากระดานยืนพาย (SUP) จากทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันอย่างคับคั่ง

เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยและสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยา จัดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดชลบุรีคลี่คลายลงก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนเมืองพัทยาสร้างเสริมพลานามัยที่ดีแก่เยาวชนทั่วไปด้วยการออกกำลังกายเกิดความสามัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างโอกาสให้นักกีฬาวินด์เซิร์ฟนักกีฬากระดานยืนพาย (SUP) ให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองจากการได้รับชมการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟกีฬากระดานยืนพาย (SUP) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬาและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับทราบมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟออกเป็น 5 ประเภทประกอบด้วย 1. เยาวชนชายอายุไม่เกิน 17 ปี 2. เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 17 ปี 3. techno 293 ทั่วไปชาย 4. techno 243 ทั่วไปหญิง 5. ไอคิวฟอยด์ทั่วไปชาย 6. ไอคิวฟอยด์ทั่วไปหญิง ส่วนการแข่งขันกีฬาพายบอร์ด (SUP) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 1.ทั่วไปชาย-หญิง ระยะทาง 2 กิโลเมตร 2.ทั่วไปชาย-หญิง ระยะทาง 4 กิโลเมตร 3.ทั่วไปชาย-หญิง 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 8 กิโลเมตร และทั่วไปชาย-หญิง มาราธอน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสโมสรกีฬากระดานยืนพายเมืองพัทยาจัดส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดการแข่งขันและตัดสินเพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎกติกา.