วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

สธ.ชลบุรี ร่วมฝ่ายปค.บางละมุง ตรวจสอบแหล่งที่มากัญชา-กัญชง “ร้านรื่นเริงกัญ” สร้างความสบายใจให้ผู้บริโภค

ที่ ร้านรื่นเริงกัญ ภายในซอยชัยพฤกษ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ภญ.รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดินทางไปตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา โดยมี นายรังษี จังธนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ไทยเฮิร์บพลัส คอยชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ภญ.รติกร ประเสริฐไทยเจริญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อดูความถูกต้องของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มผสมกัญชา เนื่องจากปัจจุบันมีการปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ประกอบด้วย เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ราก และใบ ที่สามารถนำมาปรุงอาหารจำหน่ายได้ จะเหลือในส่วนของช่อดอกและยอดที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ และในส่วนที่มีการปลดล็อกนั้นจะต้องมาจากสถานที่ที่มีการขออนุญาตปลูกที่ถูกต้อง จึงต้องลงมาตรวจสอบที่มาของใบกัญชาที่มาทำเป็นเครื่องดื่มจำหน่ายให้กับประชาชนว่าได้มาจากแหล่งใด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการซื้อมาจากวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บพลัส ที่มีใบอนุญาตปลุกถูกต้อง

ภญ.รติกร กล่าวอีกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกัญชาจะต้องได้รับการอนุญาตจาก อย.ก่อน โดยเจ้าของผู้ผลิตสินค้าจะต้องขอยื่นขออนุญาตจาก อย.อย่างถูกต้อง ส่วนผู้ที่จะนำมาจำหน่ายจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนจะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน แต่หากจะนำใบกัญชามาปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายนั้นไม่ต้องขออนุญาต แต่จะต้องซื้อใบกัญชาจากแหล่งที่มีใบอนุญาตถูกต้อง

ทั้งนี้ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกัญชา-กัญชง ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้มีการนำมาเป็นส่วนผสม ปัจจุบันแหล่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชา-กัญชงในประเทศไทยมีอยู่ใน 46 จังหวัด ครอบคลุมประชาชนประมาณ 2,500 ครัวเรือน และในรพ.สต.อีก 251 แห่ง ซึ่งมีการปลูกกัญชาไปแล้ว 15,000 ต้น

ด้านนายรังษี จังธนสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ไทยเฮิร์บพลัส กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสอบและให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อความถูกต้องในการประกอบกิจการ ภายใต้กฎหมายกำหนดและพร้อมปฎิบัติตามข้อแนะนำที่เจ้าหน้าที่ได้ให้รายละเอียดไว้ทุกขั้นตอน.