วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

ทต.หนองปลาไหล ออกหน่วยฉีดวัคซีน “หมา-แมว” ฟรี!รับหน้าร้อน

ที่โดมโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ (15 มีนาคม 2564)นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ฟรี

นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับโครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนฟรีในวันนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัว เนื่องจากมีหากถูกสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดแล้วไม่ได้เข้าฉีดวัคซีนอาจจะเสียชีวิตได้

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จะมีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง ในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ต่ำๆ ต่อไปจะมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้งๆ ที่แผลอาจหายเป็นปกติแล้ว ต่อไปจะมีอาการตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน แต่ยังมีสติพูดจารู้เรื่อง ต่อไปจะเอะอะมากขึ้น และสุดท้ายอาจมีอาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต เนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด

ดังนั้น ่ตำบลหนองปลาไหลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกลาว จึงจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 โดยจะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อบริการแก่ประชาชนฟรี.