-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาสำรวจชายหาดจอมเทียน เตรียมปรับภูมิทัศน์ รองรับโครงการเสริมทรายชายหาดระยะทาง7กม.

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สถาปนิกออกแบบ ลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียน เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ โซนที่เหลือตั้งแต่ป้อมตำรวจโค้งดงตาลไปถึงชายหาดยินยอม รองรับโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ให้มีการเจริญเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย

นายพัฒนา กล่าวว่า การลงพื้นที่ชายหาดจอมเทียนในครั้งนี้ เพื่อสำรวจพื้นที่โซนที่เหลือในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตั้งแต่ป้อมตำรวจ บริเวณโค้งดงตาล ไปจนถึงหาดยินยอม ซึ่งยังไม่มีลงรายละเอียดของการออกแบบดำเนินการปรับภูมิทัศน์กับเจ้าหน้าที่สถาปานิกแต่อย่างใด พร้อมจะมีการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ ก่อนจะมีการออกแบบปรับภูมิทัศน์ อีกทั้งการลงพื้นที่ในใครั้งนี้ได้เข้าเจรจากับผู้ที่รุกล้ำที่สาธารณะบริเวณเขตปลอด เพื่อนำที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวมาใช้ประโยชน์กับส่วนรวม ต่อไป

สำหรับการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดจอมเทียนระยะทาง 7 กิโลเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการเสริมทรายชายหหาดออกไปอีก 50 เมตร ตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตร ซึ่งนายกเมืองพัทยาได้ให้นโยบายในการดำเนินการในส่วนของการขยายถนน ทางเท้าให้กว้างขึ้นและเพิ่มที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งหลังผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ระบาดทำให้เมืองพัทยาต้องพึ่งตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมามีการพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก

ส่วนเรื่องของการออกแบบการปรับภูมิทัศน์นั้นยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าจะเสร็จในสัปดาห์ถัดไปและจะนำเสนอนายกเมืองพัทยาพิจารณา เพื่อนำเสนอของบประมาณต่อไป.