กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2564

(27 ต.ค.63) สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นำโดย นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ในฐานะนายกกิ่งกาชาดฯ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ร่วมออกเยี่ยมตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ประจำปีงบ ประมาณ 2564

ในการออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอบางละมุงในครั้งนี้ ประกอบด้วย จำนวน 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบางละมุง จำนวน 1 ราย ตำบลหนองปลาไหล 3 ราย ตำบลตะเคียนเตี้ย 2 ราย ตำบลเขาไม้แก้ว 4 ราย และตำบลโป่ง 3 ราย รวมจำนวน 13 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ รายละ 1 ชุด และเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน.