-ศาสนา/วัฒนธรรม

คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วม เจริญพระพุทธมนต์ถวายร.10

           ที่วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง (28 ม.ค.63) คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมกับ อำเภอบางละมุง ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชน จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูพิพิธกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

            สำหรับการสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้ เกิดจากมติมหาเถรสมาคม กำหนดให้ทุกวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ซึ่งในเดือนมกราคมนี้ ได้ใช้สถานที่วัดเขาไม้แก้ว เป็นสถานที่แรกสำหรับศักราชใหม่ โดยอำเภอบางละมุงกำหนดจัดครั้งต่อไปในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัด จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจสวมใส่ชุดสีขาว ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด