เมืองพัทยา จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “จากใจถึงใจ..ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2564 พร้อม มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และข้าราชการเกษียณอายุ ทั้ง 24 คน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมแสดงความยินดี

สำหรับกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่เกษียณอายุข้าราชการเมืองพัทยา ประจำปี 2564 ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานครู และลูกจ้างประจำ จำนวน 24 คน อาทิ 1.นายปราโมทย์ ทรัพย์แสง ผู้อำนวยการส่วนสุขาภิบาลอนามัย 2.นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ 3.นายวิรัตน์ เรียบเรียง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 4.นายไตรภพ ปุลา ครูอันดับคศ.1 5.น.ส.ชุติมน แขมเขียว ครูอันดับคศ.1 และ6.น.ส.รั่นทม ไกรชะนะ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นต้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวอวยพรให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ว่า ขอขอบคุณผู้เกษียนอายุราชการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทุ่มเทการทำงานตลอดอายุราชการจะเห็นได้ว่าทุกท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้บ้านเมือง พี่น้องประชาชนและเมืองพัทยา แม้ตัวเองจะมาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาไม่นาน แต่ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับทุกท่าน ทั้งนี้ในนามฝ่ายบริหารขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งในการร่วมกันดูแลประชาชนตั้งแต่ต้นจนครบอายุราชการ แสดงถึงความตั้งใจ ความเสียสละที่มีให้กับเมืองพัทยา ประชาชน และนักเรียนอย่างสมบูรณ์ ด้วยคำสอนที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติในการทำมาโดยตลอดที่ว่า ”คนเราอย่าทำแต่ในงานที่ตัวเองรักเ เพียงอย่างเดียว แต่จงรักในงานที่ทำ”

สุดท้ายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือคุ้มครองท่านและครอบครัวปราศจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวง และนับจากนี้ทั้ง 24 ท่าน จะเป็นผู้เลือกเส้นทางเดินชีวิตของท่านเอง และเมื่อมีโอกาสขอให้ท่านได้มีส่วนช่วยเหลือราชการและประเทศชาติต่อไป.