วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ททท.พัทยา จับมือภาคเอกชน หนุนดึงคนไทยนิยมเที่ยวนอก มาเที่ยวชลบุรี

ที่โรงแรมอมารีออร์คิดพัทยา ( 26 กุมภาพันธ์ 2564) นายขจรเดช อภิชาตตรากุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เป็นตัวแทนในการต้อนรับผู้แทนจากบริษัทนำเที่ยวของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จำนวน 62 บริษัท และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชลบุรี ที่เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย จำนวน 40 หน่วยงาน ที่เดินทางเข้าร่วมงาน TAT PATTAYA NIGHT & NETWORKING DINNER โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ชลบุรี และกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางมายังจังหวัดชลบุรี เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเปิดเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระหว่างผู้แทน บริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการ

ทั้งนี้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดขของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น กอปรกับการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงความพร้อมของสถานประกอบการในเมืองพัทยาที่พัฒนา ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สำหรับการ Quaramtine ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยในอนาคต เพื่อรองรับวิถีการเดินทางมาท่องเที่ยวแบบปรกติใหม่ เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวแบบปกติใหม่ ด้วยแนวความคิด NEO PATTAYA โฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน ขับเคลื่อนฐานรากด้วยงาน 4 กลุ่ม ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่ สอดรับกับโครงการเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก เดินหน้าสู่พัทยาอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อต้องการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ด้วยการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวผ่านทางบริษัทนำเที่ยวของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางต่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรีที่จะรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ต่อไป.