-บริหารท้องถิ่น

ชมภาพปฏิบัติการความร่วมมือ“ศรชล.ภาค 1-กรมเจ้าท่า”เร่งขจัดคราบน้ำมันจากเรืออับปางกลางทะเลศรีราชา

จากกรณี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ศรีราชา วีทีเอส ว่า เรือ Golden Bridge 2 ประสบอุบัติเหตุถูกคลื่นซัดเข้าบริเวณท้ายเรือจนทำให้เรือเอียงและและจมลงกลางทะเล บริเวณอ่าวทะเลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 05.45 น.วันที่ 3 ธ.ค.62 โดยเรือ Chalakarn ได้เข้าช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมด 3 คน ส่งขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัย

หลังรับแจ้ง พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี ได้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ในการจัดเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล และเรือหลวงเทพา เข้าตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่ามีน้ำมันอยู่ภายในเรือจำนวน 104,000 ลิตร รั่วไหลออกมาเป็นทางยาว ประมาณ 1.5 ไมล์ คาดว่าเป็นน้ำมันที่รั่วออกจากเรือ ประมาณ 20,000 ลิตร พร้อมกับได้ประสาน เรือเด่นสุทธิ ซึ่งเป็นเรือสกัดคราบน้ำมัน และเรือหลวงหลีเป๊ะ เรือหลวงแสมสาร ในการลำเลียงอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน เพื่อสำรวจพื้นที่และเร่งขจัดคราบน้ำมัน โดยเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าได้อุดรอยรั่วและวาล์วน้ำมันเรียบร้อย การรั่วไหลของน้ำมันลดลงมาก เรือเด่นสุทธิ ได้เร่งจัดการขจัดคราบน้ำมัน เพื่อป้องกันอันตรายต่อเรือต่างๆ ที่เดินทางผ่านในพื้นที่ พร้อมวางทุ่นไฟสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งเตือนเรือต่างๆ และจัด เรือหลวงเทพา เป็นเรือเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมถึงกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือได้ออกประกาศชาวเรือแจ้งเตือนเรือต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.62 ศรชล.ภาค 1 ได้ ส่ง ร.ล.แสมสาร ลำเลียงสาร disper tant ซึ่งเป็นสารขจัดคราบน้ำมันและอุปกรณ์เดินทางร่วมการขจัดคราบน้ำมันเพิ่มเติม และส่งเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ 1 (ฮ.ปด.1) ขึ้นบินสำรวจบริเวณพื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบพร้อมกับโปรยสารเคมีตามแนวที่มีน้ำมันรั่วไหล เพื่อสกัดการแพร่กระจายของคราบน้ำมัน ส่วนคราบน้ำมันนั้นยังเคลื่อนที่อยู่ในทะเล ซึ่ง ศรชล.ภาค 1 ยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

การปฏิบัติต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติระหว่างกันอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติในทะเลนั้น เป็นนโยบายของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ที่มอบหมายให้กับหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน เป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี