วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19

ด่วน!ชลบุรีพบบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยในสถานกักกันติดเชื้อโควิด-19

ชลบุรี:เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สสจ.ชลบุรี แจ้งว่า พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ซึ่งดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการจากสถานที่กักกันแห่งรัฐ ( state quarantine ) ในหอผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบางละมุง และนำตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 รายนี้มารักษา พร้อมทั้งกักกันตัวบุคลากรทางการแพทย์ 11 รายที่สัมผัสใกล้ชิดกับกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19โดยกักตัวไว้ที่ Local Quarantine เป็นเวลา 14 วัน และได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 11 รายผลปรากฎว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 มีแผนจะตรวจหาเชื้ออีก 2 ครั้ง ระหว่างกักกันตัว พร้อมทั้งมีตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสอื่นๆ ที่ไม่ใกล้ชิดอีก 2 ราย ผลปรากฎว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 และมีแผนการตรวจผู้สัมผัสไม่ใกล้ชิดอีก 3 ราย ยังคงมีการสอบสวนควบคุมโรคเพิ่มเติมต่อไป

ขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ มีอาการไอมาก โดยเฉพาะช่วงที่พูดคุยให้ข้อมูล จะไอมากขึ้น

ขอให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จากสถานที่กักกันแห่งรัฐและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุงทุกคน ที่ดูแลทั้งผู้ติดเชื้อที่ระบาดในจังหวัดชลบุรี และผู้ติดเชื้อจากสถานที่กักกันแห่งรัฐ ทั้ง 12 แห่งจาก 24 แห่งทั่วประเทศ ( ชลบุรี เหลือ 11 แห่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 )แม้ในช่วงที่ไม่มีการระบาด โรงพยาบาลบางละมุง ยังคงต้องดูแลรักษาทั้งผู้ติดเชื้อโควิด-19 และโรคอื่นๆ ที่ต้องใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อในการรักษา จากสถานที่กักกันแห่งรัฐ มาตลอดเกือบ 1 ปี ซึ่งใช้กักกันตัวคนไทยทั่วประเทศที่เดินทางกลับจากต่างประเทศลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ ถึงขณะนี้จำนวนทั้งสิ้น 59,169 ราย ติดเชื้อโควิด-19 609 ราย

แม้โรงพยาบาลบางละมุง ไม่ใช่โรงพยาบาลประจำจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง ได้ทุ่มเท เสียสละเป็นภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยทั้งติดเชื้อโควิด-19 และป่วยด้วยโรคอื่นๆ ทั้งโรคทางกาย โรคทางจิด จากผู้กลับจากต่างประเทศ ทั่วประเทศ กว่าครึ่งมากักกันตัวที่บางละมุง ซึ่งต้องรับภาระหนักมากขึ้นเมื่อเกิดการระบาดขึ้นในชลบุรี เนื่องจากบางละมุงเป็นเมืองพลุกพล่าน เป็นเมืองท่องเที่ยว เสี่ยงต่อการระบาด ต้องขอขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอื่นๆ ทุกอำเภอ (ยกเว้น โรงพยาบาลเกาะสีชัง )ที่ช่วยแบ่งเบาภาระ โรงพยาบาลบางละมุง เมื่อมีผู้ป่วยล้น ในบางช่วงจากสถานที่กักกันแห่งรัฐ

ขณะนี้ชลบุรี แม้ไม่อยู่ในสภาวะการระบาด แต่อาจจะมีผู้ติดเชื้อหลงเหลืออยู่ และอาจจะมีผู้ติดเชื้อเดินทาง เข้าจังหวัดชลบุรี เรายังคงการค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง และขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตวิถีใหม่ ยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 1 ราย ได้เดินทางไปวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะหนองปรือ เมื่อวันที่15 ก.พ. เวลา17.30-18.30 น.ก่อนที่จะรู้สึกว่าตนเองมีอาการป่วย 1 วัน จึงขอให้ประชาชนที่ไปในสถานที่ในวัน เวลา ดังกล่าว เฝ้าดูอาการตนเองดังนี้

สำหรับการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่บางละมุงในสัปดาห์นี้โดยรถพระราชทาน จะแจ้งวันเวลาให้ทราบต่อไป
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ