สภ.เมืองพัทยา เสริมทักษะความรู้ อาชีพช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า แก่ข้าราชการตำรวจ หวังนำความรู้ดูแลรักษาซ่อมแซมช่วยเหลือประชาชน หน่วยงาน และครอบครัว

ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาจังหวัดชลบุรี ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินการโครงการอบรมวิชาชีพให้กับข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ระหว่างสภ.เมืองพัทยา กับ ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 โดยมี พ.ต.อ.พิศิษฐ์ พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา และนางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

พ.ต.อ.พิศิษฐ์ พูลทรัพย์ ผกก.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการอบรมวิชาชีพให้กับข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในวิชาการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้กับเจาหน้าที่ตำรวจ ได้นำความรู้และทักษะจากการอบรมไปช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องความช่วยเหลือเร่งด่วน การดูแลรักษาซ่อมแซมภายในหน่วยงานและครอบครัว นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาส่งต่อสู่การสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวของข้าราชการตำรวจได้อีกทาง อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวในด้านความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและการมีองค์ความรู้ด้านช่าง เพื่อสามารถดูแลแก้ไขระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงานรวมถึงการดูแลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านดังกล่าว จึงได้จัดมีการลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างทักษะและวิชาชีพด้านการไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น จำนวน 5 วัน และในอนาคตจะมีการต่อยอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พัทยา ในหลักสูตรตัดผมชายต่อไป

ด้าน นางสาวพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับศูนย์ดังกล่าวเปิดฝึกอบรมให้กับเยาวชนชาย หญิง สตรีและครอบครัว และผู้ที่มีความต้องการอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อสังคม โดยทางศูนย์ฯได้มีการเปิดอบรม นวดแผนไทย หลักสูตร 3 เดือน แผนกโภชนาการ แผนกตัดผมชาย แผนกเสริมสวยสตรี แผนกบริการโรงแรม แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า รับตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรมพร้อมที่พักและอาหาร 3 เวลา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้ามาสมัครอบรมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี หรือที่ www.vtcchonburi.org และ 038-241-072 ต่อ 120 ในวันและเวลาราชการ