วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
covidchon

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น.ว่า ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 วันต่อเนื่องกัน

ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ