-ประชาสัมพันธ์

BDMS ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพคุ้มค่าตลอดเดือน ก.พ.64

ตลอดปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไป โดยต้องดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบระมัดระวัง และหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้น แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

การตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะถ้าเรารู้ทันสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเอง ก็จะสามารถดูแลรักษาและป้องกันตนเองเสียก่อนที่จะเป็นโรค ช่วยลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัย และทางด้านเศรษฐกิจ แต่ด้วยสภาวการณ์ในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงแค่วิกฤติสุขภาพที่เราต้องเผชิญ วิกฤติเศรษฐกิจก็มีผลกระทบกับเราเข้าอย่างจัง

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เผยถึงเจตนารมณ์ในการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคนไทย “BDMS Check Up” ในครั้งนี้ว่าบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล ที่ดูแลคนไทยมาจวบจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เข้าใจ สถานการณ์เป็นอย่างดี และมีความห่วงใย อยากให้คนไทยรู้เท่าทันสุขภาพร่างกายเพื่อป้องกันตัวเองก่อนเจ็บป่วย จึงได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคนไทยขึ้น ภายใต้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาแพ็กเกจ 990 บาท ครอบคลุมการตรวจสุขภาพกว่า 13 รายการ รวมถึง “การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG” ซึ่งไม่ค่อยปรากฏในโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานอีกด้วย โดยท่านสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจ BDMS Check Up และใช้บริการได้ ณ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ท่านคุ้นเคยทั้ง 6 กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ กลุ่ม รพ.กรุงเทพ กลุ่ม รพ.สมิติเวช รพ.บีเอ็นเอช กลุ่ม รพ.พญาไท กลุ่ม รพ.เปาโลทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ และ BDMS Wellness Clinic ซึ่งล้วนได้มาตรฐานการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ

โดยเฉพาะในสถานการณ์ไวรัสระบาดและเศรษฐกิจ เช่นนี้ ยิ่งเป็นเรื่องที่เราจะไม่ทอดทิ้งคนไทยด้วยกัน ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จึงหวังให้คนไทยได้เข้าถึงการตรวจสุขภาพมาตรฐานด้วยความสะดวกและคุ้มค่าเพื่อเป็นการรู้ทันสุขภาพตนเอง ซึ่งโดยปกติในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้ง คนไข้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท แต่ในสภาวการณ์ที่น่ากังวลเช่นนี้ หลายท่านไม่สะดวกที่จะใช้จ่าย แต่สุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญและรอไม่ได้ เราจึงปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนไทยผู้ให้ความไว้วางใจให้เราดูแลมาตลอด การตรวจสุขภาพเป็นคัดกรองเบื้องต้นในการดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายที่ทำได้ในทุกช่วงวัย ทำให้เรารับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย และได้รับการรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งยังป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง หรือหากตรวจพบว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคใดๆ เราก็จะได้ดูแลป้องกัน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรค พร้อมเฝ้าระวังติดตามปัญหาสุขภาพนั้นอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เราอยากให้คนไทยทุกเพศทุกวัยให้ความสำคัญและใส่ใจในสุขภาพ  ทั้งในกลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยทำงาน ซึ่งต้องออกไปเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน และกลุ่มผู้สูงวัย การตรวจสุขภาพก็จะทำให้เราสามารถค้นหาภาวะผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ในระยะแรกๆ ซึ่งอาจจะยังไม่มีอาการ หรือตรวจเพื่อพบภาวะแอบแฝงที่อาจจะก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงตามมา เปรียบเสมือนการเตรียมร่างกายให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ”

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยต่ออีกว่า รายการตรวจสุขภาพในโปรแกรม “BDMS Check Up” ประกอบด้วย การตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ตรวจหาดรรชนีมวลกาย ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด วัดระดับน้ำตาลและไขมันคอเรสเตอรอล เพื่อดูความเสี่ยงสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์และอัมพาต ตรวจการทำงานของตับไต ตรวจวัดมวลกระดูก และตรวจกรดยูริคจากเลือด เพื่อตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ ตรวจเอกซเรย์ปอด และเพิ่มเติมคือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG เพื่อดูสมรรถภาพของสุขภาพหัวใจ

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับBDMS Check Up ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลทั้ง 6 กลุ่มในเครือ BDMS ทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศไทยและ BDMS Wellness Clinic หรือผ่านช่องทาง www.bdms.co.th และ www.savedrugonline.com

ทั้งนี้ สามารถเข้าใช้บริการตรวจสุขภาพได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยนัดหมายล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS ที่ท่านเลือก อย่างน้อย 3 วันก่อนรับการตรวจสุขภาพ.