วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสาธารณสุข

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ที่ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา(10 กุมภาพันธ์ 2564) นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำราญการ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเครือข่าย ผู้แทนชุมชนเรื่องของการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 นี้ หลังพบภาครัฐได้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการรับวัคซีน ในส่วนของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เป็นการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในการขอรับการฉีดวัคซีนในปีนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มคนที่ตรงตามเป้าหมายและมีความต้องการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจริง

สำหรับความจำเป็นในการรับการฉีดวัคซีนนั้นในส่วนของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีประมาณ 70,000 ราย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่นั้นจะมีอาการที่รุนแรงกว่าไข้หวัดปรกติ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่ออาการโรคประจำตัวกำเริบและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งรวมถึงภาวะปอดบวม หลอดลมอักเสบ หรือมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบหัวใจ หลอดเลือด และ ประสาท จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นในส่วนของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน พบว่ามีด้วยกัน 5 กลุ่มด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1.กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่ม ได้แก่ โรคปอดอุดกั้น โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวสใจ ไตวาย เบาหวาน และ มะเร็ง 2.กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 3. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 4.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV 5.ผู้ป่วยโรคอ้วน

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่จองคิวรับสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้า สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564 ได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 ส่วนควบคุมโรค อาคารสาธารณสุข ซอย 6 ยศศักดิ์ โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล โทรศัพท์มือถือ และสมุดวัคซีนมาด้วย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 038-429-166 ช่องทางที่ 2 สามารถจองผ่าน APPLICATION เป๋าตัง (เฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี) สวนของผู้ที่จองคิวแล้วสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามวันและเวลาที่จอง ส่วนผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจองคิวลาวงหน้ามาก่อน อาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้น เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น.

ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว/วรัญญา-ภาพ