“สุธรรม” ลุยล้อมคอกไซต์ก่อสร้างทั่วเมืองพัทยา หวังลดฝุ่น PM 2.5

นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามขั้นตอนกฏหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เป็นการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคาร เป็นการลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองพัทยา ไม่ให้ส่งผลกระทบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ คณะของรองปลัดเมืองพัทยาได้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณพัทยาเหนือ พัทยาใต้ และจอมเทียน เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการสิ่งแวดล้อมหลักๆ คือ 1.การติดตั้งโปรเทคชั่นป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ขณะก่อสร้าง 2.การติดตั้งรั้วชั่วคราว 6 เมตร โดยรอบโครงการก่อสร้าง และ3.การจัดทำที่ล้างล้อรถก่อนเข้าออกนอกไซต์งาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง

ผลจากการตรวจสอบพบ1 ราย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโรงแรมขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บริเวณถนนพัทยาสาย 3 อาคารดังกล่าวไม่มีการติดตั้งโปรเทคชั่นป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่มีจุดล้างล้อรถก่อนเข้าออกโครงการ และไม่มีการติดตั้งแผงกั้นสิ่งของตกหล่นจากที่สูงป้องกันอันตรายที่เกิดกับชีวิตและทรัพย์สิน และไม่มีการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นPM 10 ซึ่งเป็นค่าฝุ่นจากการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา สั่งให้ผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้างทันที หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนอีก 2 โครงการ พบความผิดเพียงเล็กน้อย จึงให้แก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์พร้อมจัดทำรายงานการแก้ไขส่งให้เมืองพัทยาตรวจสอบต่อไป

ต่อมา นายสุธรรม เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า เป็นการไปตรวจสอบการก่อสร้างโครงการต่างๆในเมืองพัทยาว่าดำเนินการตามมาตราการสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารซึ่งถือเป็นการลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองพัทยา ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ทั้งเรื่องจุดล้างล้อรถ การติดตั้งโปรเทคชั่นป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขและบ้างโครงการได้สั่งให้หยุดระงับการก่อสร้างทันที เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด.