วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+EECเศรษฐกิจ

“บิ๊กแป๊ะ” ปลื้ม EEC รับลูกแผนพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยครบวงจร

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ปัจจุบัน EEC ได้มีการรับแผนการดำเนินการนีโอพัทยา หรือพัทยาโฉมใหม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของ EEC จะช่วยกันขับเคลื่อน เนื่องจากในแผนนีโอพัทยาจะมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการการทำงานร่วมกัน โดยจะขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเมืองพัทยาและEEC หลังสถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายลง ทั้งการปรับตลาดกลุ่มเป้าหมายการท่องเที่ยว โดยจะเพิ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น การปรับโครงสร้างพื้นฐานในการองรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีคุณภาพ ในการเพิ่มรายได้ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หลีกเลี่ยงการเป็นเมืองที่พึ่งพานักท่องเที่ยวตางชาติเป็นหลัก อีกทั้งจะมีการผลักดันเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่เป็นสถานที่ทำงาน หรือเป็นออฟฟิศ บิวดิ้ง หรือเป็นเมืองแห่งที่พักอาศัย จะส่งผลให้เมืองพัทยา ภายใต้ยุทธศาสตร์นีโอพัทยา ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะนำโมเดลของประเทศสิงคโปร์ ดูไบ ไมอามี่ ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีครบ และมีลักษณะบริบท ที่เหมือนกับเมืองพัทยา เพียงแต่การท่องเที่ยวมีหลากหลายกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไม่เหมือนเมืองพัทยาที่พึ่งเพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียว

ทั้งนี้ในส่วนในการพัฒนาเมืองพัทยา คือ การพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือและนาเกลือ หรือ Old Town Naklua ทั้งการปรับภูมิทัศน์และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ในแผนของ EEC ที่จะมีการเสนองบประมาณในปี 2564 ทั้งหมด จะส่งผลให้ภาพของ Old Town Naklua การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีพื้นฐานที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของนาเกลือที่ได้รับการสนับสนุนจาก EEC

นายกเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า ส่วนแผนการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัย ทั้งโครงการพัฒนาแหลมบาลีฮาย เขาทัพพระยา การขยายพื้นที่ชายหาดจอมเทียนต่อจากชายหาดพัทยา และโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เกาะล้าน ที่อยู่ในแผนการพัฒนาของ EEC จาก 1 ใน 3 เกาะ ที่จะมีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง คือท่าเรือหน้าบ้านและท่าเรือตาแหวน โดยจะมีการตั้งงบประมาณในการดำเนินการ รองรับความเจริญเติบโตในอนาคตและพัฒนาเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองพัทยาและ EEC ควบคู่กันไป