วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
covidchon

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันที่ 10 ก.พ.2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.20 น. ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 วันต่อเนื่องกัน
ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ