วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ศาสนา/วัฒนธรรม

ศิษยานุศิษย์พระครูโสภณประภาธร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย ร่วมงานบูรพาจาร์ย ปีที่ 2

ที่วัดหนองเกตุน้อย(27 ม.ค.2564 )พระเทพชลธารมุณี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญ เนื่องในวันบูรพาจารย์ หรือวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูโสภณประภาธร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมงาน อาทิ นายภิญโญ หอมกลั่น นายเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ สจ.เขต 5 อำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมงาน

หลังได้เวลาพระเถระชั้นผู้ใหญ่ สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระชั้นผู้ใหญ่ตามลำดับ

สำหรับกิจกรรมงานบูรพาจาร์ยในปี 2564 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว.