วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ทม.หนองปรือ ร่วมมือภาคเอกชนออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19ทุกซอกซอย สร้างความอุ่นใจประชาชน

ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ (27 มกราคม 2564) นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ สันติธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอซีอาร์ จำกัด ปล่อยตัวรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ของบริษัท โอซีอาร์ จำกัด ที่ช่วยพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เขตเทศบาล โดยดำเนินการนำร่อง โซนแรก ถนนชัยพรวิถี ถนนเนินพลับหวาน ถนนพรประภานิมิตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังเป็นการตัดตอนเชื้อไวรัสที่อาจปะปนอยู่ในแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิ ตลาดสด เป็นต้น

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 นี้ เป็นการวางแผนการทำงานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของคณะกรรมการควบคุมโรค อาทิ สร้างความเข้าใจให้กับครอบครัว ชุมชน ในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกักกัน หรือ คุมไว้สังเกต ,ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 , ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สนับสนุนอุปกรณ์กดเจลด้วยเท้า และ บริการแอลกอฮอล์ลเจลล้างมือ ให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงเรียน เป็นต้น

จากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทำให้ปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 และในพื้นที่อำเภอบางละมุง ไม่พบตัวเลขผู้ป่วยมานานหลายวันแล้ว

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จะดีขึ้น แต่เทศบาลเมืองหนองปรือยังคงเข้มข้นกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองปรือร่วมกับ บริษัท โอซีอาร์ จำกัด ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน 3 โซนในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่น ประกอบไปด้วย 1.บริเวณถนนชัยพรวิถี บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร – ถนนชัยพรวิถี-เลี้ยวเข้าซอยชัยพรวิถี 22 ไปออกปากซอยพรประภานิมิต 19

2.ถนนพรประภานิมิตร บริเวณปากซอยพรประภานิมิต 19 – ถนนพรประภานิมิต – ซอยพรประภานิมิต 1

3. หน้ามัสยิดดารุ้ล อับร๊อร -หน้าวัดสุทธาวาส และในวันถัดไป ทีมงานฉีดพ่น จะไปพ่นยาฆ่าเชื้อที่ถนนเขาน้อย , ถนนเขาตาโล , ถนนหนองกระบอก , ถนนหนองหิน และถนนทุ่งกลมตาลหมัน ตามลำดับ โดยก่อนที่รถพ่นน้ำยาจะออกปฏิบัติงาน จะมีเจ้าหน้าที่จากกองสารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ออกประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะพ่นยา 1 วัน

นอกจากนี้ ก่อนที่รถพ่นน้ำยาจะไปถึง จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วแจกใบปลิวและประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อควรปฏิบัติก่อน เพื่อประชาชนจะได้จัดเตรียมและจัดเก็บของได้

สำหรับสารเคมีที่ใช้ในการผสมน้ำพ่นในครั้งนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่เป็นอันตรายกับประชาชน แต่ในรายที่แพ้ง่ายอาจจะมีอาการแสบ คัน บ้าง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำยาโดยตรง.