+ข่าวแดนใต้

เปิดตัว”กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้” สร้างรายได้ชุมชน 3จชต.

ที่ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวภายหลังทำพิธีเปิดอาคารว่า กลุ่มพัฒนา เศรษฐฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาออกแบบพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนและเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ให้สมาชิกเข้าใจการทำงานระบบกลุ่ม เกิดการเสียสละเพื่อสังคมและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนในสังกัดชายแดนใต้

ด้านนายอนันต์ แจ่มจันทา ประธานชุมชนผังเมือง 4 กล่าวว่า กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ มีสินค้าของสมาชิกชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีรายได้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและกระทบต่อครอบครัวสมาชิกชุมชน ตนเองก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ที่ร่วมมือกันจนเกิดขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 ที่ผ่านมา โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครยะลา นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกชุมชน และพี่น้องประชาชนร่วมงานอย่างคึกคัก
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา