-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ค่า PM 2.5 ทะลุเส้นแดง! ผอ.สวล.แจง พัทยาได้รับผลกระทบจากที่อื่น

ชลบุรี ( 21 ม.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบว่า ในช่วงเช้าของวันนี้ พบว่าเมืองพัทยามีแสงแดดอ่อน ท้องฟ้าไม่เปิด หลายพื้นที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง PM 2.5 จนมีลักษณะคล้ายหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณพื้นที่เขตเมืองพัทยาและใกล้เคียง

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายทะเลพัทยาใต้ พบว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ปกคลุมพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยในการเดินทางข้ามฟากของเรือโดยสารเป็นไปอย่างยากลำบาก ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากการรายงานสภาพอากาศในเขตเมืองพัทยา ซึ่งจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ของเมืองพัทยา สูงสุดในเวลา 11.00 น. อยู่ที่ 105.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ด้าน นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบในพื้นที่เมืองพัทยาไม่พบแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทั้งเรื่องของควันจากท่อไอเสียของรถยนตร์ก็พบว่าไม่มีปริมาณมาก เนื่องด้วยอยู่ในช่วงโควิด และการเผาไหม้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ก็พบว่ามีเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ ผลกระทบของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นในเมืองพัทยาจนะทะลุสีแดง คาดว่าได้รับผลกระทบมาจากพื้นที่อื่นที่มีการเผาทำลายขยะเกษตรกรรม และมีความหนาแน่นของยานพาหนะ แต่จากรายงานพบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เมืองพัทยาในวันนี้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่าย จนล่าสุดเวลา 15.00 น.ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลงเหลือ 99.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ

ขณะที่ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ให้ความห่วงใยประชาชนชาวเมืองพัทยาด้วยว่า วันนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเมืองพัทยาเกินค่ามาตรฐาน หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านก็ขอให้สวมใส่หน้าากอนามัยท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ เพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด แต่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องด้วย.