-covid-19ชุมชน

นายกฯเมืองหนองปรือ คาดอีกไม่นานสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น หลังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

บางละมุง (13 มกราคม 2564)นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ถึงสถานกาณ์ผู้ป่วยในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ที่ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนไม่ได้น่าเป็นห่วง หรือน่าวิตกกังวลเหมือนเช่นแต่เดิม หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ อำเภอบางละมุง ผนึกกำลังกับหลายภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กันอย่างเข้มข้น ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือนั้น ปัจจุบันพบว่าตัวเลขของผู้ป่วยนั้นลดลงไปมาก ในสถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ

เนื่องจากที่ผ่านมาทางฝ่ายบริหารได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น และ เข้มงวด โดยเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรการของ ศบค.ในการเฝ้าระวังโรค ทั้งในส่วนของพื้นที่ชุมชนพื้นที่สาธารณะต่างๆ จนทำให้สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานอกจากกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่มีวันหยุดแล้ว ทางผู้บริหารเทศบาลยังได้สนับสนุนเวชภัณฑ์ต่างๆ อย่างเต็มที่ต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานด้านการควบคุมโรคสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ทำให้สถานการณ์โรคในพื้นที่เขตเทศบาลดีขึ้นตามลำดับ

ขณะทึ่ในส่วนของภาคประชาชนเองก็ดี ยังคงจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเอง รับผิดชอบตัวเอง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน หรือเดินทางมาในที่ชุมชน

ส่วนในบริเวณบ้านก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยการทำความสะอาดบริเวณบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มี หรือสามารถมารับน้ำยาฆ่าเชื้อได้ตามสถานที่จุดแจกน้ำยาฆ่าเชื้อของทางเทศบาลฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเทศบาลได้เต็มที่กับการเฝ้าระวังและทำงานในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ดังนั้นประชาชนก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของการดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเช่นเดียวกัน ซึ่งหากทั้ง 2 ฝ่ายร่วมมือกันก็จะทำให้สถานการณ์ของโรคดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน.