-ประชาสัมพันธ์

ห้างดังพัทยาจัดเต็มมาตรการป้องกัน สกัดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.64 เป็นต้นไป พร้อมมาตรการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย ภายในศูนย์การค้าฯ Now Normal Shopping Experience 5 มาตรการ ก่อนเข้าศูนย์การค้าฯ คือ 1.สแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อทำการ “เช็คอิน” และ “เช็คเอาท์” 2.ยืนบนพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อ 3.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 4.ตรวจวัดอุณหภูมิ และ 5.สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

ส่วนมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการระบาดของ Covid-19 คือ 1.มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อลดความแออัด 2.มาตรการลดการสัมผัส 3.มาตรการทำความสะอาดทุกจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำระหว่างวันอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดระบบปรับอากาศด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยจะเปิดบริการทุกวันในเวลา 11.00-21.00 น.นอกจากนี้ยังยกเว้นการให้บริการในส่วนของโรงภาพยนตร์, เครื่องเล่นและตู้เกมส์, ร้านบริการสัก, สถานประกอบกิจการนวดและสปา, คลีนิกและร้านเสริมความงาม ยังคงปิดให้บริการ

ในส่วนของศูนย์การค้า CentralFestival Pattaya Beach แจ้งว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป เวลา 11:00 – 20:00 น. ทุกวัน พร้อมคุมเข้มด้วยมาตรการเชิงรุกตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยครอบคลุมใน 5 แกนหลัก คือ 1.การคัดกรองอย่างเข้มงวด 2.มาตรฐาน Social Distancing ทุกจุด งดความแออัด 3.การติดตามให้มั่นใจ เพื่อความปลอดภัย 4.การใส่ใจในความสะอาดทุกจุดในเชิงรุก และ 5.ลดการสัมผัส เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดของทุกท่านที่มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ยกเว้นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เสริมความงาม สักผิวหนัง โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง สวนสนุก เครื่องเล่นบ้านลม บ่อบอล ยังคงงดให้บริการจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางภาครัฐ และด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และเฝ้าสังเกตตนเอง และทางศูนย์การค้าฯจะดูแลและป้องกันอย่างดีที่สุด เพื่อให้เราก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา ยังแจ้งด้วยว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 1/2564 ให้ศูนย์การค้าฯ เปิดทำการได้ตามปกติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคา 2564 โดยเปิดทำการตั้งแต่เวลา 11:00 น.-20:00 น. ทั้งนี้ขอสงวนประเภทร้านค้าที่ปิดชั่วคราวตามประกาศฯ ด้วยเช่นกัน.