+covid-19ชุมชน

ผู้ค้าตลาดลานโพธิ์รวมพลังทำอาหารทะเลปรุงสุก สร้างความมั่นใจไร้โควิด-19

บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนลานโพธิ์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 29 ธ.ค.63 ประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งผู้ประกอบการในตลาดลานโพธิ์ได้ร่วมกันทำอาหารทะเลปรุงสดมาจัดแสดงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังจากมีกระแสข่าวการแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด-19 จนทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ ได้จัดทำและแสดงอาหารรวมกว่า 30 เมนูซีฟู้ด เพื่อยืนยันว่าวัตถุดิบและสินค้าจากทะเลที่จำหน่ายภายในตลาดแห่งนี้ทั้งหมดรับมาจากชาวประมงท้องถิ่น ไม่ได้มีการไปซื้อต่อมาจำหน่ายจากตลาดอื่นๆ ที่สำคัญคือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับระชาชนในท้องถิ่นให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองพัทยา

นายสันติ คลองน้อย ประธานชุมชนลานโพธิ์ กล่าวว่า หลังจากมีกระแสข่าวทำให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพากันได้รับผลกระทบเพราะประชาชนเกิดความหวาดวิตก ทำให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลง รายได้ก็พลอยลดฮวบลงไปด้วย คนในชุมชนจึงร่วมกันจัทำอาหารทะเลมาจัดแสดงในครั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือไปยังสาธารณชนต่อไป.