-การศึกษาชุมชน

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี น.ส.ไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา พร้อมคณะสมาชิกสมาคม และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนให้กับทางวิทยาลัยฯ

โดยมี นายณรงค์ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะอาจารย์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อาทิ หูฟังและแป้นพิมพ์ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาตามความจำเป็นของทางวิทยาลัยฯ รวมจำนวนกว่า 100 รายการ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งมอบแล้วไ้ด้มีการถ่ายภาพที่ระลึกตามลำดับ

น.ส.ไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา กล่าวว่าทางสมาคม YWCA กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ได้นำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนมามอบให้กับทางวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามเห็นสมควร และจะได้พิจารณาจัดกิจกรรมการกุศลต่อไปในปี 64 นี้ด้วย