ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีกองเรือยุทธการกลางทะเล

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ จัดกองกำลังเรือรบผิวน้ำ 11 ลำ อากาศยาน 6 เครื่อง ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ จำนวนหนึ่ง พร้อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และเรือหลวงจักรีนฤเบศร เข้าร่วมการฝึกทางทะเลของ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้าง องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี ของกำลังรบทางเรือ อากาศยาน ซึ่งจากผลการฝึก ทำให้เกิดการความชำนาญแก่กำลังพล เป็นอย่างมาก

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางด้วยอากาศยาน ลงยังเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

จากนั้นได้เดินทางโดยอากาศยานกลางทะเล ในการฝึกที่กำลังเข้มข้นไปยัง เรือหลวงจักรีนฤเบศร พักแรมบนเรือ เฝ้าดูการรบผิวน้ำของกำลังทางเรือที่มีการแบ่งฝ่ายกันอย่างใกล้ชิด มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับกองเรือทุกกองเรือ ที่เข้าร่วมประชุม VTC ผ่านดาวเทียมกับเรือต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการฝึก

ปิดท้าย ในวันรุ่งขึ้นด้วยการให้โอวาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจจากดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ส่งถึงเรือทุกลำที่เข้าร่วมการฝึก จบลงด้วยเสียง “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” ที่เหล่าทหารเรือทุกนาย เปล่งเสียงดังกึกก้องกลางท้องทะเล จบสิ้นการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือยุทธการ ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ กลางทะเลอ่าวไทยตอนบน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63
ภาพ/ข่าว กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน