-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ทำต่อเนื่อง!กฟภ.พัทยา รื้อเสาไฟ-สายสื่อสาร ถนนพัทยาเหนือ เฟส2 รองรับ “เมืองไร้เสา(ไฟ)”

ที่ บริเวณถนนพัทยาเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ร่วมกับ 38 ผู้ประกอบการสายสื่อสารดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า จำนวน196 ต้น บนถนนพัทยาเหนือฝั่งซ้าย เฟส 2 ระหว่างวันที่ 8-20 ธันวาคม 2563 ซึ่งเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือมีทั้งสิ้น 226 ต้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการรื้อถอนออก

การไฟฟ้ารื้อ ถอนเสาไฟฟ้า ถนนพัทยาเหนือ ไปแล้วระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จำนวน 57 ต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะจัดการรื้อถอนนสายสื่อสารและเสาไฟออกจากถนนพัทยาเหนือ ภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

สำหรับการดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนพัทยาเหนือในครั้งนี้ เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่อนุมัติให้ กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ เพื่อจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินใน 4 เมืองหลัก เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับ และระยะเวลาไฟฟ้าดับให้น้อยลง

รวมทั้งเป็นการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพด้านการปฏิบัติและบำรุงรักษา รวมทั้งเรื่องของภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในเมืองใหญ่

ในส่วนของเมืองพัทยานั้น มีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3

6.ถนนพัทยาสาย 2 7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9 ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2 โดยได้มีการดำเนินการล็อตแรกบนถนนสายพัทยาเหนือระยะทาง 2 กิโลเมตร จนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562