+บริหารท้องถิ่น

เร่งเคลียร์พื้นที่ก่อนปรับภูมิทัศน์แนวชายหาดพัทยา

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนัการช่างเมืองพัทยา เดินไปที่บริเวณชายหาดพัทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการปรับสภาพภูมิทัศน์ชายหาดพัทยา ตั้งแต่บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ ไปจนถึงปากทางเข้าวอล์กกิ้งสตรีท พร้อมติดตามปัญหาอุปสรรคก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มีนโยบายในการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวชายหาดใหม่ ตั้งแต่บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ ไปจนถึงปากทางเข้าวอล์กกิ้งสตรีท เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย และพื้นที่สันทนาการ รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชายหาดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นที่เหมาะต่อสภาพชายทะเล เช่น ต้นมะพร้าว ตามที่กรมเจ้าท่า ได้เคยสำรวจถึงความเหมาะสมไว้ นอกจากนั้น ยังจะปรับปรุงทางเดินเท้าและฟุตปาธสาธารณะใหม่ เพื่อขยายพื้นที่จอดรถให้อีก 3 เมตร โดยจะใช้งบประมาณดำเนินการจากงบอุดหนุนของส่วนกลาง ซึ่งเป็นงบเร่งด่วนเพื่อปรับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2564 จำนวนกว่า 160 ล้านบาท

การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคก่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากพบว่าจุดที่จะทำการขยายถนนออกไปอีก 3 เมตร ในการจอดรถบริเวณชายหาดรองรับนักท่องเที่ยวนั้นประสบปัญหาตรงกับบ่อแมนโฮล ไฟฟ้า ซึ่งเป็นนบ่อสายไฟฟ้าใต้ดินขนาด 22 KV ตั้งแต่โค้งดุสิต พัทยาเหนือไปถึงปากทางวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จำนวน 25 บ่อ อยู่แนวพื้นที่ขยายถนน โดยจะมีการปรับปรุงบ่อแมนโฮล ไฟฟ้าตลอดแนวชายหาดด้วยการลดคอบ่อจากเดิมที่มีขนาดบ่อ 2×3 เมตร ลดลง 50 เซ็นติเมตร เพื่อให้สามารถบดอัดและเทคอนกรีตขนาด 20 เซนติเมตรได้ พร้อมทั้งสำรวจต้นไม้ที่อยู่ในเขตแนวพื้นที่ขยายถนน เพื่อขุดย้ายต้นไม้ออกและกำหนดจุดปลูกต้นไม้ที่ย้ายออกควบคู่กันไป

ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างรับสภาพภูมิทัศน์ตลอดแนวชายหาดพัทยาใหม่นั้นจะเริ่มหลังเดือนมีนาคม 2564ไปแล้ว.