‘โบว์วี่ไก่ย่าง’ จัดให้ แจกฟรี “ข้าวเหนียวไก่ย่าง”กว่า 100 ชุด

น.ส.พลอยพัชชา ทวีสราญชื่น เจ้าของร้าน ‘โบว์วี่ไก่ย่าง’ พร้อมครอบครัว ได้จัดทำข้าวเหนียวไก่ย่างแจกจ่ายประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากโรคระบาดโควิด-19 โดยเลือกบริเวณพื้นที่ว่างกลางซอยฟลายเบิร์ด พัทยาใต้ เป็นจุดแจกจ่ายอาหาร โดยนำไก่ย่างรวมทั้งหมดกว่า 120 กิโลกรัม พร้อมข้าวเหนียวกว่า 50 กิโลกรัม และน้ำดื่มรวม 20 โหล มาแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่มาต่อคิวรับอาหาร โดยมีคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ร่วมอำนวยความสะดวก

กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ยังได้ร่วมตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะมารับแจกอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จามมาตรการที่ทางภาครัฐขอความร่วมมือให้ทั่วประเทศช่วยกันอีกด้วย